Contents

Download the full publication in PDF

Browse online

Below is a preview of the full release. The PDF file takes several dozen MB, hence there may be a delay in loading the preview. Between pages we go by clicking the buttons in the upper left corner of the file preview window.

KWSPZ_czasopismo_2023

Between pages we go by clicking the buttons in the upper left corner of the file preview window.

Editorial Office

Chief Editor  
dr hab. Adam Kula

Deputy Editor 
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński

Publisher
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Assistant Editor  
mgr Urszula Dulęba-Zgała

ISSN: 2449-7118

Subject Editors

Dietetics
dr inż. Mirosław Pysz

Ecology
dr Elżbieta Trzyna

Physiotherapy
dr Andrzej Markowski

Cosmetology
mgr Agata Romańska-Kistela

Health promotion
dr Małgorzata Kwaśniak

Scientific and program council

 • dr. h. c. prof. PhDr. Anna Eliaśova, PhD. (Słowacja)
 • dr hab. Barbara Frączek
 • prof. dr hab. Maria Gacek
 • prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk
 • dr hab. Barbara Krzysztofik
 • prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska
 • dr hab. Dariusz Mucha
 • prof. dr hab. inż. Anna Sałek (Niemcy)
 • prof. dr hab. Andrzej Starek
 • prof. dr hab. Piotr Tomasik
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński (Przewodniczący)
 • dr hab. Anna Zwierzchowska
 • dr. h. c. prof. Ing. Jozef Żivćak (Słowacja)

Reviewers

 • dr Beata Brzezińska-Kolarz, Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie
 • dr Wojciech Lasek, Narodowy Fundusz Zdrowia, Podkarpacki Oddział Wojewódzki
 • dr Małgorzata Makarewicz, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Agnieszka Ostachowska-Gąsior, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Anna Polus, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. inż. Paweł Satora, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Agata Skop-Lewandowska, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab., prof. nadzw. Andrzej Suchanowski, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego