Table of Contents

Download the full publication in PDF

Browse online

Below is a preview of the full release. The PDF file takes several dozen MB, hence there may be a delay in loading the preview. Between pages we go by clicking the buttons in the upper left corner of the file preview window.

Czasopismo20PZiE20rok20201820nr201-2pop-1

Between pages we go by clicking the buttons in the upper left corner of the file preview window.

Editorial Office

Redaktor Naczelny  
dr hab. Adam Kula

Z-ca Redaktora Naczelnego 
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński

Wydawca
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Sekretarz, redakcja techniczna  
mgr Urszula Dulęba-Zgała

ISSN: 2449-7118

Kierownicy działów

Promocja zdrowia 
dr Małgorzata Kwaśniak

Kosmetologia
mgr Agata Romańska-Kistela

Dietetyka
dr inż. Mirosław Pysz

Fizjoterapia
dr Andrzej Markowski

Ekologia 
dr Elżbieta Trzyna

Reviewers

  • dr hab. Barbara Frączek, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
  • dr hab. Maria Gacek, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
  • prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
  • dr hab. Barbara Krzysztofik, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  • dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  • dr Andrzej Markowski, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
  • dr hab. Marek Pieniążek, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
  • dr Andrzej Szczygieł, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
  • dr Anna Wisła-Świder, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie