Table of Contents

 • 15 Lat Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia
  Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński
 • Ocena Wpływu Aktywności Fizycznej na Redukcję Tłuszczowej Tkanki Trzewnej w Przebiegu Zespołu Metabolicznego / Assessment of the Influence of Physical Activity on the Reduction of Visceral Adipose Tissue in the Course of Metabolic Syndrome
  Anna Marszałek, Robert Walaszek, Katarzyna Walaszek, Marcin Burdacki
 • Pomoc Państwa Oraz Wsparcie Społeczne Osób z Niepełnosprawnością w Szwecji – Przeciwdziałanie Wykluczeniu Społecznemu / Help from the State and Social Support for Disabled People in Sweden – Preventing Social Exclusion
  Agnieszka Rams, Urszula Żmudzińska
 • Trening Nordic Walking Jako Narzędzie w Rękach Fizjoterapeuty – Przegląd Aktualnych Doniesień / Nordic Walking Training as a Tool in the Hands of a Physiotherapist – an Overview of Current Reports
  Ewa Strój, Aneta Gajoch
 • Zmiany Wybranych Zdolności Motorycznych na tle Funkcji Hemodynamicznych Osób po Udarze Mózgu Poddanych Zabiegom Rezonansu Stochastycznego / Changes in Selected Motor Abilities Against Haemodynamic Features of Stroke Patients Undergoing Stochastic Resonance
  Andrzej Suchanowski, Mateusz Bartczyk
 • Świadomość Dotycząca Profilaktyki Osteoporozy i Wybrane Elementy Stylu Życia Podkarpackich Kobiet w Wieku 30-50 lat / Awareness Concerning Prevention of Osteoporosis and Selected Aspects of Lifestyle of Women Aged 30–50 in Podkarpacie
  Ewa Puszczałowska-Lizis, Katarzyna Solecka, Sławomir Jandziś
 • Częstość wad Postawy Ciała u Dzieci 11 i 12-letnich – Uczniów Szkół Podstawowych z Terenu Miasta Krakowa – Doniesienie Wstępne / Prevalence of Postural Disorders in 11–12 Year-old Children – Pupils of Primary Schools from Krakow a Preliminary Report
  Agata Cebula, Jacek Peszko, Adam Jurczak
 • Znaczenie Żywieniowe i Bezpieczeństwo Zdrowotne Oleju Lnianego Tłoczonego na Zimno / the Importance Nutritional and Health Safety of Cold Pressed Linseed Oil
  Ewa Trzetrzelewska, Tadeusz Tuszyński, Urszula Błaszczyk
 • Olezen Jako Metoda Oddziaływania na Rozwój Dziecka – Opis Przypadku Chłopca z Autyzmem / Snoezelen as a Method of Impact on Child Development – a Case of a boy With Autism
  Klaudia Bednarek, Elżbieta Kardacka, Agnieszka Smrokowska-Reichmann
 • Ocena Wpływu Aktywności Fizycznej na Zaburzenia Seksualne w Przebiegu Zespołu Metabolicznego / the Assessment of the Impact of Physical Activity on Women’s Sexual Dysfunctions in the Course of Metabolic Syndrome
  Anna Marszałek, Robert Walaszek
 • Biopole czy Aura? – Wywiad z Prof. dr hab. Piotrem Tomasikiem

Download the full publication in PDF

Browse online

Below is a preview of the full release. The PDF file takes several dozen MB, hence there may be a delay in loading the preview. Between pages we go by clicking the buttons in the upper left corner of the file preview window.

Czasopismo20PZiE20rok20201720nr202

Between pages we go by clicking the buttons in the upper left corner of the file preview window.

Editorial Office

Redaktor Naczelny  
Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk

Z-ca Redaktora Naczelnego 
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński

Sekretarz merytoryczny 
dr n. med. Magdalena Macko

Sekretarz organizacyjny, marketing i reklamy  
mgr Urszula Dulęba-Zgała

Wydawca
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

ISSN: 2449-7118

Kierownicy działów

Promocja zdrowia 
dr Małgorzata Kwaśniak

Kosmetologia
dr Katarzyna Kordus

Dietetyka
dr inż. Mirosław Pysz

Fizjoterapia
dr Andrzej Markowski

Ekologia 
dr Elżbieta Trzyna

Reviewers

 • Dr Ewa Puszczałowska-Lizis
 • Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk
 • Prof. nadzw. dr hab. Jacek Wilczyński
 • Prof. nadzw. dr hab. Dariusz Mucha
 • Dr Andrzej Markowski
 • Prof. nadzw. dr hab. Bożena Zawadzka
 • Dr Danuta Żiżka
 • Prof. nadzw. dr hab. Dariusz Mucha
 • Prof. nadzw. dr hab. Jacek Wilczyński
 • Dr inż. Mirosław Pysz
 • Dr Agnieszka Śliwa
 • Dr n. med. Magdalena Macko