Table of Contents

 • Zachowania Żywieniowe Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych / Nutrition Behaviours in Students from Secondary Schools
  Marzena Kułaga, Ewa Puszczałowska-Lizis
 • Winoterapia w Aspekcie Kosmetycznym / Vinotherapy in Cosmetological Aspekt
  Oksana Pugach
 • Czy Alkohol Może Mieć Znaczenie Prozdrowotne? / can Alcohol Have Medicinal Importance?
  Roxana Jaworska, Piotr Tomasik
 • Wytyczne Programowe do Nauczania Przedmiotu: Terapia Manualna / Program Guidelines for Teaching the Subject: Manual Therapy
  Tadeusz Kasperczyk, Mirosław Kokosz, Adrian Kużdżał, Dariusz Mucha, Andrzej Permoda, Andrzej Szczygieł
 • Zdrowa Żywność a Choroby Układu Krążenia / Healthy Food and Cardiovascular Diseases
  Monika Zygmuntowicz
 • Postawa Ciała w Płaszczyźnie Strzałkowej u Chłopców z Niepełnosprawnością Intelektualną i Pełnosprawnych / the Postural Defects in Sagittal Plane Between Mentally Handicapped People and Healthy
  Wiesław Wojtanowski
 • Czynniki Ryzyka Choroby Nowotworowej / Risk Factors of Cancer
  Robert Walaszek, Marcin Żebro, Anna Marszałek, Katarzyna Walaszek, Marcin Burdacki
 • Certyfikacja Produktów Ekologicznych / Certification of Organic Products
  Anna Klimas
 • Woda Jakiej Nie Znacie
  Zdzisław Oszczęda
 • Streszczenia Skryptów dla Studentów II Stopnia Kierunku „Ekologiczna Żywność i Dietetyka”

Download the full publication in PDF

Browse online

Below is a preview of the full release. The PDF file takes several dozen MB, hence there may be a delay in loading the preview. Between pages we go by clicking the buttons in the upper left corner of the file preview window.

Czasopismo20PZiE20rok20201620nr202

Between pages we go by clicking the buttons in the upper left corner of the file preview window.

Editorial Office

Redaktor Naczelny  
Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk

Z-ca Redaktora Naczelnego 
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński

Sekretarz merytoryczny 
dr n. med. Magdalena Macko

Sekretarz organizacyjny, marketing i reklamy  
mgr inż. Bożena Podobińska

Wydawca
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

ISSN: 2449-7118

Kierownicy działów

Promocja zdrowia 
dr Małgorzata Kwaśniak

Kosmetologia
dr Katarzyna Kordus

Dietetyka
dr inż. Mirosław Pysz

Fizjoterapia
dr Andrzej Markowski

Ekologia 
dr Elżbieta Trzyna

Reviewers

 • Prof. dr hab. n. med. Wiesława Tracz
 • Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk
 • Prof. dr hab. Dariusz Mucha
 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński
 • Dr Małgorzata Kwaśniak
 • Dr n. med. Magdalena Macko
 • Dr inż. Mirosław Pysz
 • Dr Robert Walaszek