Table of Contents

 1. Postępowanie Fizjoterapeutyczne Według Metody „bp” w Zespole Cieśni Kanału Nadgarstka (z. c. k. n.) / Physitherapeutic Procedures According to ”bp” Method in Carpal Tunnel Syndrome (Cts)
  Beata Pruszkowska
 2. Pogromcy Herosów / Hero Tanners
  Ewa Kałamacka, Wacław Srokosz
 3. Nowa Idea Aktywności Fizycznej Opartej na Działaniu Wibracji / a new Idea for Physical Activity Based on Vibrations
  Joanna Gradek, Małgorzata Szymczyk, Laura Janicka
 4. Aktywność Fizyczna a Wytrzymałość Mechaniczna Kości w Przebiegu Osteoporozy / Physical Activity and Mechanical Resistance of Bones in Osteoporosis
  Anna Marszałek, Jerzy Marszałek, Katarzyna Walaszek
 5. Zapomniany Masażysta, Pionier Masażu Izometrycznego – dr Michał Siekierzyński / a Torgotten Masseur, a Pionier of Isometric Massage – dr Michał Siekierzyński
  Leszek Magiera
 6. Właściwości Biologiczne Punktów Akupunktury i Stref Refleksyjnych Stóp / Biological Properties of the Acupunkture Points end the Feet Reflexive Zones
  Jarosław Błaszczuk, Magdalena Gregorasz, Daria Wądrzyk, Sonia Sołtysik, Michał Ćwik
 7. Sporty Walki a Postawa Ciała / Martial Arts and Body Posture
  Paweł Kurowski
 8. Kontrowersje w Podejściu do Leczenia Skolioz Idiopatycznych / Controveries in the Approach to the Treatment of Idiopathic Scoliosis
  Ryszard Harężlak,Paweł Kowalski,jan Ślężyński
 9. Proekologiczna Stymulacja Patogeniczności i Produktywności Owadobójczych Nicieni Statycznym Polem Magnetycznym / Proecological Stimulation of Pathogenicity and Productivity of Entomopathogenic Nematodes With Satic Magnetic Field
  Magdalena Jaworska, Jerzy Domański, Piotr Tomasik, Katarzyna Znój
 10. Badania Invitro nad Biofungicydami Inhibitującymi Wzrost Grzyba Fusariumculmorum / in Vitro Studies on Biofungicides Inhibiting the Growth of Fusarium Culmorum Fungus
  Jacek Białek, Magdalena Jaworska, Katarzyna Znój, Jacek Antonkiewicz, Piotr Tomasik
 11. Wykorzystanie Techniki Hold-relax z Metody pnf w Leczeniu Zachowawczym Bólów Odcinka Lędźwiowo-krzyżowego Kręgosłupa u Pacjentów Onkologicznych / the use of Hold-relax Technique of pnf Method in the Conservative Treatment of Lumbosacral Pain in Cancer Patients
  Magdalena Markowska, Andrzej T. Markowski

Download the full publication in PDF

Browse online

Below is a preview of the full release. The PDF file takes several dozen MB, hence there may be a delay in loading the preview. Between pages we go by clicking the buttons in the upper left corner of the file preview window.

Czasopismo20PZiE20rok20201720nr201

Between pages we go by clicking the buttons in the upper left corner of the file preview window.

Editorial Office

Chief Editor  
Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk

Deputy Editor 
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński

Assistant Editor 
dr n. med. Magdalena Macko

Marketing and advertising  
Urszula Dulęba

Publisher
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

ISSN: 2449-7118

Subject Editors:

Health promotion
dr Małgorzata Kwaśniak

Cosmetology
dr Katarzyna Kordus

Dietetics
dr inż. Mirosław Pysz

Fizjoterapia
dr Andrzej Markowski

Ecology 
dr Elżbieta Trzyna

Reviewers

 • Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk (1, 4)
 • Prof. nadzw. dr hab. Bożena Zawadzka (2)
 • Dr Danuta Żiżka (3)
 • Dr Robert Walaszek (5)
 • Prof. nadzw. dr hab. Dariusz Mucha (6)
 • Prof. nadzw. dr hab. Jacek Wilczyński (7, 8)
 • Dr inż. Mirosław Pysz (9)
 • Dr Agnieszka Śliwa (10)
 • Dr n. med. Magdalena Macko (11)