2018

  • dr hab. Barbara Frączek, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
  • dr hab. Maria Gacek,  Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
  • prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk,  Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
  • dr hab. Barbara Krzysztofik,  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  • dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska,  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  • dr Andrzej Markowski,  Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
  • dr hab. Marek Pieniążek, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
  • dr Andrzej Szczygieł, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
  • dr Anna Wisła-Świder, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie