Adres Redakcji

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
al. A. Grottgera 1, 30-035 Kraków

e-mail: czasopismo@kwspz.pl

Redaktor Naczelny:
dr hab. Adam Kula, prof.

Z-ca Redaktora Naczelnego:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński

Sekretarz, redakcja techniczna:
mgr Urszula Dulęba-Zgała

Kierownicy działów

Dietetyka:
dr inż. Mirosław Pysz

Ekologia:
dr Elżbieta Trzyna

Fizjoterapia:
dr Andrzej Markowski

Kosmetologia:
mgr Agata Romańska-Kistela

Promocja zdrowia:
dr Małgorzata Kwaśniak