Spis treści

 • Zachowania Żywieniowe Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych / Nutrition Behaviours in Students from Secondary Schools
  Marzena Kułaga, Ewa Puszczałowska-Lizis
 • Winoterapia w Aspekcie Kosmetycznym / Vinotherapy in Cosmetological Aspekt
  Oksana Pugach
 • Czy Alkohol Może Mieć Znaczenie Prozdrowotne? / can Alcohol Have Medicinal Importance?
  Roxana Jaworska, Piotr Tomasik
 • Wytyczne Programowe do Nauczania Przedmiotu: Terapia Manualna / Program Guidelines for Teaching the Subject: Manual Therapy
  Tadeusz Kasperczyk, Mirosław Kokosz, Adrian Kużdżał, Dariusz Mucha, Andrzej Permoda, Andrzej Szczygieł
 • Zdrowa Żywność a Choroby Układu Krążenia / Healthy Food and Cardiovascular Diseases
  Monika Zygmuntowicz
 • Postawa Ciała w Płaszczyźnie Strzałkowej u Chłopców z Niepełnosprawnością Intelektualną i Pełnosprawnych / the Postural Defects in Sagittal Plane Between Mentally Handicapped People and Healthy
  Wiesław Wojtanowski
 • Czynniki Ryzyka Choroby Nowotworowej / Risk Factors of Cancer
  Robert Walaszek, Marcin Żebro, Anna Marszałek, Katarzyna Walaszek, Marcin Burdacki
 • Certyfikacja Produktów Ekologicznych / Certification of Organic Products
  Anna Klimas
 • Woda Jakiej Nie Znacie
  Zdzisław Oszczęda
 • Streszczenia Skryptów dla Studentów II Stopnia Kierunku „Ekologiczna Żywność i Dietetyka”

Pobierz całe wydanie w pliku PDF

Przeglądaj online

Poniżej znajduje się podgląd pełnego wydania. Plik PDF zajmuje kilkadziesiąt MB, stąd też może występować opóźnienie w ładowaniu podglądu. Między stronami przechodzimy klikając w przyciski w górnym lewym rogu okna podglądu pliku.

Czasopismo20PZiE20rok20201620nr202

Między stronami przechodzimy klikając w przyciski w górnym lewym rogu okna podglądu pliku.

Kolegium redakcyjne

Redaktor Naczelny  
Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk

Z-ca Redaktora Naczelnego 
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński

Sekretarz merytoryczny 
dr n. med. Magdalena Macko

Sekretarz organizacyjny, marketing i reklamy  
mgr inż. Bożena Podobińska

Wydawca
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

ISSN: 2449-7118

Kierownicy działów

Promocja zdrowia 
dr Małgorzata Kwaśniak

Kosmetologia
dr Katarzyna Kordus

Dietetyka
dr inż. Mirosław Pysz

Fizjoterapia
dr Andrzej Markowski

Ekologia 
dr Elżbieta Trzyna

Recenzenci wydania

 • Prof. dr hab. n. med. Wiesława Tracz
 • Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk
 • Prof. dr hab. Dariusz Mucha
 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński
 • Dr Małgorzata Kwaśniak
 • Dr n. med. Magdalena Macko
 • Dr inż. Mirosław Pysz
 • Dr Robert Walaszek