Spis treści

 • 15 Lat Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia
  Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński
 • Ocena Wpływu Aktywności Fizycznej na Redukcję Tłuszczowej Tkanki Trzewnej w Przebiegu Zespołu Metabolicznego / Assessment of the Influence of Physical Activity on the Reduction of Visceral Adipose Tissue in the Course of Metabolic Syndrome
  Anna Marszałek, Robert Walaszek, Katarzyna Walaszek, Marcin Burdacki
 • Pomoc Państwa Oraz Wsparcie Społeczne Osób z Niepełnosprawnością w Szwecji – Przeciwdziałanie Wykluczeniu Społecznemu / Help from the State and Social Support for Disabled People in Sweden – Preventing Social Exclusion
  Agnieszka Rams, Urszula Żmudzińska
 • Trening Nordic Walking Jako Narzędzie w Rękach Fizjoterapeuty – Przegląd Aktualnych Doniesień / Nordic Walking Training as a Tool in the Hands of a Physiotherapist – an Overview of Current Reports
  Ewa Strój, Aneta Gajoch
 • Zmiany Wybranych Zdolności Motorycznych na tle Funkcji Hemodynamicznych Osób po Udarze Mózgu Poddanych Zabiegom Rezonansu Stochastycznego / Changes in Selected Motor Abilities Against Haemodynamic Features of Stroke Patients Undergoing Stochastic Resonance
  Andrzej Suchanowski, Mateusz Bartczyk
 • Świadomość Dotycząca Profilaktyki Osteoporozy i Wybrane Elementy Stylu Życia Podkarpackich Kobiet w Wieku 30-50 lat / Awareness Concerning Prevention of Osteoporosis and Selected Aspects of Lifestyle of Women Aged 30–50 in Podkarpacie
  Ewa Puszczałowska-Lizis, Katarzyna Solecka, Sławomir Jandziś
 • Częstość wad Postawy Ciała u Dzieci 11 i 12-letnich – Uczniów Szkół Podstawowych z Terenu Miasta Krakowa – Doniesienie Wstępne / Prevalence of Postural Disorders in 11–12 Year-old Children – Pupils of Primary Schools from Krakow a Preliminary Report
  Agata Cebula, Jacek Peszko, Adam Jurczak
 • Znaczenie Żywieniowe i Bezpieczeństwo Zdrowotne Oleju Lnianego Tłoczonego na Zimno / the Importance Nutritional and Health Safety of Cold Pressed Linseed Oil
  Ewa Trzetrzelewska, Tadeusz Tuszyński, Urszula Błaszczyk
 • Olezen Jako Metoda Oddziaływania na Rozwój Dziecka – Opis Przypadku Chłopca z Autyzmem / Snoezelen as a Method of Impact on Child Development – a Case of a boy With Autism
  Klaudia Bednarek, Elżbieta Kardacka, Agnieszka Smrokowska-Reichmann
 • Ocena Wpływu Aktywności Fizycznej na Zaburzenia Seksualne w Przebiegu Zespołu Metabolicznego / the Assessment of the Impact of Physical Activity on Women’s Sexual Dysfunctions in the Course of Metabolic Syndrome
  Anna Marszałek, Robert Walaszek
 • Biopole czy Aura? – Wywiad z Prof. dr hab. Piotrem Tomasikiem

Pobierz całe wydanie w pliku PDF

Przeglądaj online

Poniżej znajduje się podgląd pełnego wydania. Plik PDF zajmuje kilkadziesiąt MB, stąd też może występować opóźnienie w ładowaniu podglądu. Między stronami przechodzimy klikając w przyciski w górnym lewym rogu okna podglądu pliku.

Czasopismo20PZiE20rok20201720nr202

Między stronami przechodzimy klikając w przyciski w górnym lewym rogu okna podglądu pliku.

Kolegium redakcyjne

Redaktor Naczelny  
Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk

Z-ca Redaktora Naczelnego 
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński

Sekretarz merytoryczny 
dr n. med. Magdalena Macko

Sekretarz organizacyjny, marketing i reklamy  
mgr Urszula Dulęba-Zgała

Wydawca
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

ISSN: 2449-7118

Kierownicy działów

Promocja zdrowia 
dr Małgorzata Kwaśniak

Kosmetologia
dr Katarzyna Kordus

Dietetyka
dr inż. Mirosław Pysz

Fizjoterapia
dr Andrzej Markowski

Ekologia 
dr Elżbieta Trzyna

Recenzenci wydania

 • Dr Ewa Puszczałowska-Lizis
 • Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk
 • Prof. nadzw. dr hab. Jacek Wilczyński
 • Prof. nadzw. dr hab. Dariusz Mucha
 • Dr Andrzej Markowski
 • Prof. nadzw. dr hab. Bożena Zawadzka
 • Dr Danuta Żiżka
 • Prof. nadzw. dr hab. Dariusz Mucha
 • Prof. nadzw. dr hab. Jacek Wilczyński
 • Dr inż. Mirosław Pysz
 • Dr Agnieszka Śliwa
 • Dr n. med. Magdalena Macko