Spis treści

Pobierz całe wydanie w pliku PDF

Przeglądaj online

Poniżej znajduje się podgląd pełnego wydania. Plik PDF zajmuje kilkadziesiąt MB, stąd też może występować opóźnienie w ładowaniu podglądu. Między stronami przechodzimy klikając w przyciski w górnym lewym rogu okna podglądu pliku.

KWSPZ_czasopismo_1-2_2023

Między stronami przechodzimy klikając w przyciski w górnym lewym rogu okna podglądu pliku.

Kolegium redakcyjne

Redaktor Naczelny  
dr hab. Adam Kula

Z-ca Redaktora Naczelnego 
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński

Wydawca
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Sekretarz, redakcja techniczna  
mgr Urszula Dulęba-Zgała

ISSN: 2449-7118

Kierownicy działów

Dietetyka
dr inż. Mirosław Pysz

Ekologia
dr Elżbieta Trzyna

Fizjoterapia
dr Andrzej Markowski

Kosmetologia
mgr Agata Romańska-Kistela

Promocja zdrowia
dr Małgorzata Kwaśniak

Rada naukowo-programowa

 • dr. h. c. prof. PhDr. Anna Eliaśova, PhD. (Słowacja)
 • dr hab. Barbara Frączek
 • prof. dr hab. Maria Gacek
 • prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk
 • dr hab. Barbara Krzysztofik
 • prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska
 • dr hab. Dariusz Mucha
 • prof. dr hab. inż. Anna Sałek (Niemcy)
 • prof. dr hab. Andrzej Starek
 • prof. dr hab. Piotr Tomasik
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński (Przewodniczący)
 • dr hab. Anna Zwierzchowska
 • dr. h. c. prof. Ing. Jozef Żivćak (Słowacja)

Recenzenci

 • dr hab. inż. Barbara Borczak, prof. URK / Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. Aleksandra Duda / Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • dr hab. Dariusz Mucha, prof. AWF / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • dr hab. Anna Polus / Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Robert Walaszek, prof. AWF / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie