Spis treści

Pobierz całe wydanie w pliku PDF

Przeglądaj online

Poniżej znajduje się podgląd pełnego wydania. Plik PDF zajmuje kilkadziesiąt MB, stąd też może występować opóźnienie w ładowaniu podglądu. Między stronami przechodzimy klikając w przyciski w górnym lewym rogu okna podglądu pliku.

KWSPZ_czasopismo_1_2_2019_06_www_pop

Między stronami przechodzimy klikając w przyciski w górnym lewym rogu okna podglądu pliku.

Kolegium redakcyjne

Redaktor Naczelny  
dr hab. Adam Kula

Z-ca Redaktora Naczelnego 
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński

Wydawca
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Sekretarz, redakcja techniczna  
mgr Urszula Dulęba-Zgała

ISSN: 2449-7118

Kierownicy działów

Promocja zdrowia 
dr Małgorzata Kwaśniak

Kosmetologia
mgr Agata Romańska-Kistela

Dietetyka
dr inż. Mirosław Pysz

Fizjoterapia
dr Andrzej Markowski

Ekologia 
dr Elżbieta Trzyna

Rada naukowa

 • dr. h. c. prof. PhDr. Anna Eliaśova, PhD. (Słowacja)
 • dr hab. Barbara Frączek
 • prof. dr hab. Maria Gacek
 • prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk
 • dr hab. Barbara Krzysztofik
 • prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska
 • dr hab. Dariusz Mucha,
 • prof. dr hab. inż. Anna Sałek (Niemcy)
 • prof. dr hab. Andrzej Starek
 • prof. dr hab. Piotr Tomasik
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński (Przewodniczący)
 • dr hab. Anna Zwierzchowska
 • dr. h. c. prof. Ing. Jozef Żivćak (Słowacja)

Recenzenci wydania

 • dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Lech, pracownik emerytowany, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • dr hab., prof. nadzw. Marek Pieniążek, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • dr hab., prof. nadzw. Andrzej Suchanowski, Wyższa Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi
 • prof. dr hab. Piotr Tomasik, pracownik emerytowany, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie