Rada naukowo-programowa

 • dr. h. c. prof. PhDr. Anna Eliaśova, PhD. (Słowacja)
 • dr hab. Barbara Frączek, prof.
 • dr hab. Maria Gacek
 • prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk
 • dr hab. Barbara Krzysztofik, prof.
 • prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska
 • dr hab. Dariusz Mucha, prof.   
 • dr hab. inż. Anna Sałek (Niemcy)
 • prof. dr hab. Andrzej Starek
 • prof. dr hab. Piotr Tomasik
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński (Przewodniczący)
 • dr hab. Anna Zwierzchowska, prof.
 • prof. dr. h. c. Ing. Jozef Żivćak (Słowacja)