Spis treści

 1. Postępowanie Fizjoterapeutyczne Według Metody „bp” w Zespole Cieśni Kanału Nadgarstka (z. c. k. n.) / Physitherapeutic Procedures According to ”bp” Method in Carpal Tunnel Syndrome (Cts)
  Beata Pruszkowska
 2. Pogromcy Herosów / Hero Tanners
  Ewa Kałamacka, Wacław Srokosz
 3. Nowa Idea Aktywności Fizycznej Opartej na Działaniu Wibracji / a new Idea for Physical Activity Based on Vibrations
  Joanna Gradek, Małgorzata Szymczyk, Laura Janicka
 4. Aktywność Fizyczna a Wytrzymałość Mechaniczna Kości w Przebiegu Osteoporozy / Physical Activity and Mechanical Resistance of Bones in Osteoporosis
  Anna Marszałek, Jerzy Marszałek, Katarzyna Walaszek
 5. Zapomniany Masażysta, Pionier Masażu Izometrycznego – dr Michał Siekierzyński / a Torgotten Masseur, a Pionier of Isometric Massage – dr Michał Siekierzyński
  Leszek Magiera
 6. Właściwości Biologiczne Punktów Akupunktury i Stref Refleksyjnych Stóp / Biological Properties of the Acupunkture Points end the Feet Reflexive Zones
  Jarosław Błaszczuk, Magdalena Gregorasz, Daria Wądrzyk, Sonia Sołtysik, Michał Ćwik
 7. Sporty Walki a Postawa Ciała / Martial Arts and Body Posture
  Paweł Kurowski
 8. Kontrowersje w Podejściu do Leczenia Skolioz Idiopatycznych / Controveries in the Approach to the Treatment of Idiopathic Scoliosis
  Ryszard Harężlak,Paweł Kowalski,jan Ślężyński
 9. Proekologiczna Stymulacja Patogeniczności i Produktywności Owadobójczych Nicieni Statycznym Polem Magnetycznym / Proecological Stimulation of Pathogenicity and Productivity of Entomopathogenic Nematodes With Satic Magnetic Field
  Magdalena Jaworska, Jerzy Domański, Piotr Tomasik, Katarzyna Znój
 10. Badania Invitro nad Biofungicydami Inhibitującymi Wzrost Grzyba Fusariumculmorum / in Vitro Studies on Biofungicides Inhibiting the Growth of Fusarium Culmorum Fungus
  Jacek Białek, Magdalena Jaworska, Katarzyna Znój, Jacek Antonkiewicz, Piotr Tomasik
 11. Wykorzystanie Techniki Hold-relax z Metody pnf w Leczeniu Zachowawczym Bólów Odcinka Lędźwiowo-krzyżowego Kręgosłupa u Pacjentów Onkologicznych / the use of Hold-relax Technique of pnf Method in the Conservative Treatment of Lumbosacral Pain in Cancer Patients
  Magdalena Markowska, Andrzej T. Markowski

Pobierz całe wydanie w pliku PDF

Przeglądaj online

Poniżej znajduje się podgląd pełnego wydania. Plik PDF zajmuje kilkadziesiąt MB, stąd też może występować opóźnienie w ładowaniu podglądu. Między stronami przechodzimy klikając w przyciski w górnym lewym rogu okna podglądu pliku.

Czasopismo20PZiE20rok20201720nr201

Między stronami przechodzimy klikając w przyciski w górnym lewym rogu okna podglądu pliku.

Kolegium redakcyjne

Redaktor Naczelny  
Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk

Z-ca Redaktora Naczelnego 
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński

Sekretarz merytoryczny 
dr n. med. Magdalena Macko

Sekretarz organizacyjny, marketing i reklamy  
Urszula Dulęba

Wydawca
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

ISSN: 2449-7118

Kierownicy działów

Promocja zdrowia 
dr Małgorzata Kwaśniak

Kosmetologia
dr Katarzyna Kordus

Dietetyka
dr inż. Mirosław Pysz

Fizjoterapia
dr Andrzej Markowski

Ekologia 
dr Elżbieta Trzyna

Recenzenci wydania

 • Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk (1, 4)
 • Prof. nadzw. dr hab. Bożena Zawadzka (2)
 • Dr Danuta Żiżka (3)
 • Dr Robert Walaszek (5)
 • Prof. nadzw. dr hab. Dariusz Mucha (6)
 • Prof. nadzw. dr hab. Jacek Wilczyński (7, 8)
 • Dr inż. Mirosław Pysz (9)
 • Dr Agnieszka Śliwa (10)
 • Dr n. med. Magdalena Macko (11)