Spis treści

Pobierz całe wydanie w pliku PDF

Przeglądaj online

Poniżej znajduje się podgląd pełnego wydania. Plik PDF zajmuje kilkadziesiąt MB, stąd też może występować opóźnienie w ładowaniu podglądu. Między stronami przechodzimy klikając w przyciski w górnym lewym rogu okna podglądu pliku.

Czasopismo20PZiE20rok20201820nr201-2pop-1

Między stronami przechodzimy klikając w przyciski w górnym lewym rogu okna podglądu pliku.

Kolegium redakcyjne

Redaktor Naczelny  
dr hab. Adam Kula

Z-ca Redaktora Naczelnego 
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński

Wydawca
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Sekretarz, redakcja techniczna  
mgr Urszula Dulęba-Zgała

ISSN: 2449-7118

Kierownicy działów

Promocja zdrowia 
dr Małgorzata Kwaśniak

Kosmetologia
mgr Agata Romańska-Kistela

Dietetyka
dr inż. Mirosław Pysz

Fizjoterapia
dr Andrzej Markowski

Ekologia 
dr Elżbieta Trzyna

Recenzenci wydania

  • dr hab. Barbara Frączek, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
  • dr hab. Maria Gacek, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
  • prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
  • dr hab. Barbara Krzysztofik, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  • dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  • dr Andrzej Markowski, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
  • dr hab. Marek Pieniążek, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
  • dr Andrzej Szczygieł, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
  • dr Anna Wisła-Świder, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie