Spis treści

 • Nano–Knife Przyszłością Onkologii?
  Oksana Pugach
 • Skuteczność Masażu Work-Site w Miejscu Pracy
  Iwona Sulowska, Halina Gattner, Katarzyna Lorenc
 • Rola Marihuany w Terapii Onkologicznej
  Sylwia Hennig, Monika Bajor, Katarzyna Mościpan, Ewelina Sroka, Damian Rak
 • Bisfenol A – Cichy Truciciel?
  Sylwia Hennig, Monika Bajor, Katarzyna Mościpan, Ewelina Sroka, Damian Rak
 • Zachowania Żywieniowe Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych
  Marzena Kułaga, Ewa Puszczałowska-Lizis
 • Etiologia, Diagnostyka i Programy Korekcji wad Postawy Ciała
  Tadeusz Kasperczyk
 • Pacjent – „Senior” Jako Przedmiot Rehabilitacji w Kontekście Obecnego Stanu i Potrzeb Opieki Geriatrycznej w Polsce
  Izabela Kowalczyk–Habiak
 • Magnez dla Ochrony Owadobójczych Mikroorganizmów w Glebach Zanieczyszczonych
  Magdalena Jaworska
 • Analiza Zależności Pomiędzy Parametrami Postawy Ciała a Stabilnością Posturalną u Dzieci w Wieku 8-9 Lat
  Jacek Wilczyński, Katarzyna Bieniek

Pobierz całe wydanie w pliku PDF

Przeglądaj online

Poniżej znajduje się podgląd pełnego wydania. Plik PDF zajmuje kilkadziesiąt MB, stąd też może występować opóźnienie w ładowaniu podglądu. Między stronami przechodzimy klikając w przyciski w górnym lewym rogu okna podglądu pliku.

Czasopismo20PZiE20rok20201620nr201

Między stronami przechodzimy klikając w przyciski w górnym lewym rogu okna podglądu pliku.

Kolegium redakcyjne

Redaktor Naczelny  
Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk

Z-ca Redaktora Naczelnego 
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński

Sekretarz merytoryczny 
dr n. med. Magdalena Macko

Sekretarz organizacyjny, marketing i reklamy  
mgr inż. Bożena Podobińska

Wydawca
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

ISSN: 1209-0128

Kierownicy działów

Promocja zdrowia 
dr Małgorzata Kwaśniak

Kosmetologia
dr Katarzyna Kordus

Dietetyka
dr inż. Mirosław Pysz

Fizjoterapia
dr Andrzej Markowski

Ekologia 
dr Elżbieta Trzyna

Recenzenci wydania

 • Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk
 • Dr Małgorzata Kwaśniak
 • Dr n med. Magdalena Macko
 • Prof. nadzw. dr hab. Dariusz Mucha
 • Dr Ewa Puszczałowska-Lizis
 • Dr inż. Mirosław Pysz
 • Dr Robert Walaszek