Promocja zdrowia i ekologia to półrocznik naukowy poświęcony problematyce promocji zdrowia i ekologii. Teksty przeznaczone do druku będą zakwalifikowane do jednej z następujących kategorii prac:

  • o charakterze naukowo – badawczym,
  • poglądowe,
  • programowo – metodyczne,
  • historyczne,
  • kazuistyczne,
  • recenzje, sprawozdania, komunikaty,
  • tłumaczenia,
  • listy do Redakcji.

Redakcja przyjmuje do druku prace oryginalne, dotychczas niepublikowane.

W przypadku akceptacji pracy do druku Autor zobowiązuje się przekazać prawa autorskie dotyczące danego artykułu na rzecz Wydawcy i od momentu akceptacji jest zobowiązany do nieujawniania treści artykułu aż do jego ukazania się w czasopiśmie.

Publikacja artykułu w innym czasopiśmie może nastąpić jedynie za zgodą Wydawcy.