Paulina Wrona, Katarzyna Warzeszczak, Piotr Kurzeja, Natalia Brauner

Nietrzymanie moczu jest w ostatnich latach coraz częściej poruszanym zagadnieniem, a z dysfunkcją tą zmagają się głównie kobiety, we wszystkich grupach wiekowych. Nietrzymanie moczu w sposób bezpośredni wpływa na obniżenie jakości życia, w tym i stany lękowe. Profilaktyka nietrzymania moczu opiera się na wdrożeniu celowanej fizjoterapii w postaci: elektrostymulacji oraz treningu mięśni dna miednicy, a także zmniejszeniu masy ciała.

Celem pracy była ocena stylu życia kobiet oraz czynników determinujących jakość życia kobiet zmagających się z nietrzymaniem moczu. W badaniu wzięło udział 70 kobiet z dolegliwością dotyczącą nietrzymania moczu. Jako narzędzie badawcze użyto kwestionariusza ankiety własnego autorstwa oraz kwestionariusza standaryzowanego. Bardzo dobrą jakość życia deklarowało 85% ankietowanych kobiet. O problemie z nietrzymaniem moczu swojemu lekarzowi zgłaszało 64% kobiet. Obniżony nastrój występował u 60% ankietowanych.

Wnioski: BMI badanych kobiet ma znaczny wpływ na jakość życia. Poziom wykształcenia badanych nie ma wpływu na jakość życia. Kobiety mieszkające w mieście częściej korzystają z porad lekarskich. Kobiety są bardziej zadowolone z efektów leczenia wybraną metodą tylko wtedy, gdy stosują ją regularnie.

Motivation to grow amp football by disabled players

Urinary incontinence in recent years is more and more moving, what’s more, with this dysfunction this woman has to give up, in all age magazines. Urinary incontinence in the way of behavior to the quality of life or depression, and even states. Prevention of urinary incontinence based on the proudction, implemented, targeted physiotherapy on the form: electristimulation and body muscle training, as well as weight reduction.

The aim of the study was to assess the quality of life of women struggling with urinary incontinence. The study involved 70 women suffering from urinary incontinence. 85% of surveyed women declared a very good quality of life. 64% of women reported to their doctor about the problem with urinary incontinence. Depressed mood occurred in 60% of respondents.

Conclusions: The BMI of the examined women has a significant impact on the quality of life. The level of education of the respondents did not affect the quality of life. Women living in the city use medical advice more often. Women are only more satisfied with the results of treatment with the chosen method if they use it regularly.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Przeglądaj online

KWSPZ_czasopismo_2_2021_4

Słowa kluczowe: uroginekologia, nietrzymanie moczu, jakość życia, kobieta.