Andrzej Starek

Populacja generalna jest narażona na benzen głównie drogą oddechową. Głównymi źródłami narażenia są gazy spalinowe i dym papierosowy. Narażenie na benzen populacji generalnej zostało istotnie zredukowane przez obniżenie zawartości tego związku w benzynie i zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych. Dla poprawy jakości powietrza w Unii Europejskiej ustalono dopuszczalną zawartość benzenu w powietrzu w 2008 r. na poziomie 5 µg/m3. Znajomość metabolizmu benzenu jest podstawą opracowania biomarkerów narażenia na ten związek.

Benzen jest związkiem chemicznym o znaczeniu przemysłowym i wszechobecnym zanieczyszczeniem środowiska. Występuje on naturalnie jako składnik ropy naftowej, gazu ziemnego, gazów wulkanicznych i pochodzących z pożarów lasów. Istnieje wiele produktów ropy naftowej zawierających benzen, które są stosowane w przemyśle i gospodarstwie domowym. Benzen jest także obecny w benzynie, a jego maksymalna zawartość została ograniczona w 1998 r. do 1% obj.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Przeglądaj online

KWSPZ20czasopismo_1_19_rozdz_1

Słowa kluczowe: benzen, środowisko ogólne, narażenie, biomarkery.