Aleksander Bator, Anna Prokop

Praca dotyczy zagrożeń zdrowotnych wynikających z wykonywania ogólnie pojętego zawodu fizjoterapeuty i zawodów pokrewnych. Praca ma charakter badawczy i objęła 128 respondentów: fizjoterapeutów, masażystów, oraz kąpielowe. Badania wykazały, że osoby wykonujące te zawody – nie w mniejszym stopniu niż pacjenci – w wyniku wykonywania swojej pracy narażeni są na różnego rodzaju urazy i schorzenia zawodowe. Największe problemy dotyczyły dolegliwości kończyny górnej oraz kręgosłupa, spowodowane zbyt dużą aktywnością fizyczną – głównie przeciążeniami, urazami oraz własną nieuwagą

Continue reading