PAWEŁ LIZIS

Celem badań było porównanie dolegliwości bólowych kręgosłupa L-S, stopnia niepełnosprawności między fizykoterapeutami a masażystami pracującymi w Uzdrowisku Rabka SA. W badaniu wzięło udział łącznie 50 osób w wieku 22–54 lat. Badania przeprowadzono w okresie styczeń–luty 2019. Kryterium włączenia był ból kręgosłupa w odcinku lędźwiowokrzyżowym oraz co najmniej jeden incydent bólowy w ciągu ostatniego roku. Kryterium wyłączenia był ból kręgosłupa szyjnego lub piersiowego, wady wrodzone kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, jakiekolwiek pourazowe uszkodzenia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Nasilenie bólu oceniono za pomocą skali wizualno analogowej VAS, a stopień niepełnosprawności przy użyciu kwestionariusza OSWESTRY DISABILITY INDEX ODI. Nie stwierdzono różnic statystycznie istotnych siły bólu i stopnia niepełnosprawności między fizykoterapeutami a masażystami. Zatem rodzaj pracy nie wpływa na stopień niepełnosprawności tych grup zawodowych.

Continue reading