Piotr Tomasik, Zdzisław Oszczęda

W niniejszym artykule przeglądowym przedstawiono stan wiedzy na temat wody poddanej działaniu niskociśnieniowej, niskotemperaturowej plazmy jarzeniowej o niskiej częstości, kolokwialnie nazywanej nanowodą. Pokrótce przedstawiono jej charakterystykę fizyczną i fizykochemiczną, omówiono jej wpływ na produkcję roślinną i zwierzęcą a następnie zastosowania w technologiach żywności i kosmetyków

Continue reading