Mateusz Bartczyk, Andrzej Suchanowski, Marta Woldańska-Okońska, Jakub Świderski

Pacjenci z stwardnieniem rozsianym najczęściej zwracają uwagę na chód o szerokiej podstawie z pogarszającą się równowagą podczas inicjowania lokomocji lub zmiany kierunku. Stosowanie metody rezonansu stochastycznego wymusza mechaniczne wibracje, które charakteryzują się zmiennością rytmu, amplitudy i kierunku wibracji, co wymusza adaptację posturalną regulowaną przez OUN i odpowiedzi na bodźce zakłócające równowagę ciała.

Continue reading