AGNIESZKA ORZEŁ

Wysoka zawartość antocyjanów w malinie czarnej i związane z tym korzyści zdrowotne ożywiły zainteresowanie produkcją i hodowlą nowych odmian. Wartość zdrowotna jest jednym z głównych celów w hodowli maliny czarnej. Badania wskazują na wysoką zawartość antocyjanów i elagotanin, aktywność przeciwdrobnoustrojową oraz duży wpływ na zdrowie ludzi. Zdecydowana większość badań dotyczących malin czarnych koncentruje się na chemoprewencji i działaniu przeciwnowotworowym. Program hodowli maliny czarnej w Polsce działa od 2012 r. w Spółce Niwa Hodowla Roślin Jagodowych w Brzeznej na południu Polski. Głównym celem jest uzyskanie odmiany pozbawionej kolców, owocującej na tegorocznych pędach, dedykowanej do przetwarzania i na rynek owoców świeżych. W 2017 r. program został rozszerzony i wspierany ze środków rządowych i unijnych. W hodowli maliny czarnej jednym z głównych problemów jest brak różnorodności genetycznej w przypadku Rubus occidentalis L. Gatunek ten jest samopłodny, a większość odmian jest w wysokim stopniu homozygotyczna i wykazuje niewielką segregację w chowie wsobnym. R. occidentalis L., pochodzi z Ameryki Północnej. W Polsce brakuje rodzimych gatunków maliny czarnej, dlatego wykorzystanie w hodowli maliny czerwonej wydaje się jedynym sposobem na zwiększenie jej zmienności.

Continue reading