Beata Pruszkowska

Zespół cieśni kanału nadgarstka (z. c. k. n.) jest najczęściej występującą neuropatią z ucisku. Charakteryzuje się dużą zmiennością objawów, co może nastręczać problemów w postawieniu prawidłowej diagnozy. Podstawę zastosowania programu postępowania fizjoterapeutycznego w metodzie „BP” stanowią kryteria diagnostyczne. Celem publikacji jest przedstawienie „Karty badania pacjenta” opracowanej dla metody „BP”.

Continue reading