Tag: dieta

POSTĘPOWANIE FIZJOTERAPEUTYCZNE W REDUKCJI MASY CIAŁA UZUPEŁNIONE REEDUKACJĄ WZORCÓW RUCHOWYCH

MACIEJ PODSTAWA, MATEUSZ BARTCZYK, ANDRZEJ SUCHANOWSKI

Częstość występowania nadwagi i otyłości stale wzrasta, a zjawisko to określa się mianem epidemii. W badaniach z 2009 roku w Polsce 54% dorosłych osób miało problemy z nadmierną masą ciała, w tym 64% mężczyzn oraz 46% kobiet. Celem pracy jest omówienie programu usprawniania w redukcji masy ciała uzupełnianego reedukacją wzorców ruchowych. Prawidłowe postępowanie w chorobie jaką jest otyłość powinno składać się z indywidualnie dobranego planu dietetycznego oraz treningowego, którego najważniejszym zadaniem jest przywrócenie, poprzez reedukację ruchową utraconych zdolności funkcjonalnych i motorycznych.

Continue reading

Programowanie Żywieniowe w Prewencji Chorób Przewlekłych

Agnieszka Kozioł-Kozakowska, Urszula Darczuk

Badania epidemiologiczne potwierdzają występowanie tzw „krytycznych okresów” w życiu, w których dochodzi do programowania metabolizmu pod wpływem czynników środowiskowych. Niedobór lub nadmiar w diecie niektórych składników odżywczych może w sposób trwały zmieniać metabolizm dziecka oraz zwiększać ryzyko zachorowania na niektóre choroby.

David Barker jako pierwszy opisał zjawisko programowania metabolizmu płodu, zwracając uwagę na związek pomiędzy niską masą urodzeniową, a występowaniem otyłości, chorób sercowo-naczyniowych, insulinooporności i cukrzycy typu 2 w wieku dorosłym. Na programowanie metabolizmu dziecka w aspekcie profilaktyki chorób wpływ ma również karmienie piersią oraz odpowiednie żywienie w pierwszych trzech latach życia dziecka.

Continue reading