MACIEJ PODSTAWA, MATEUSZ BARTCZYK, ANDRZEJ SUCHANOWSKI

Częstość występowania nadwagi i otyłości stale wzrasta, a zjawisko to określa się mianem epidemii. W badaniach z 2009 roku w Polsce 54% dorosłych osób miało problemy z nadmierną masą ciała, w tym 64% mężczyzn oraz 46% kobiet. Celem pracy jest omówienie programu usprawniania w redukcji masy ciała uzupełnianego reedukacją wzorców ruchowych. Prawidłowe postępowanie w chorobie jaką jest otyłość powinno składać się z indywidualnie dobranego planu dietetycznego oraz treningowego, którego najważniejszym zadaniem jest przywrócenie, poprzez reedukację ruchową utraconych zdolności funkcjonalnych i motorycznych.

Continue reading