Tag: Andrzej Suchanowski

POSTĘPOWANIE FIZJOTERAPEUTYCZNE W REDUKCJI MASY CIAŁA UZUPEŁNIONE REEDUKACJĄ WZORCÓW RUCHOWYCH

MACIEJ PODSTAWA, MATEUSZ BARTCZYK, ANDRZEJ SUCHANOWSKI

Częstość występowania nadwagi i otyłości stale wzrasta, a zjawisko to określa się mianem epidemii. W badaniach z 2009 roku w Polsce 54% dorosłych osób miało problemy z nadmierną masą ciała, w tym 64% mężczyzn oraz 46% kobiet. Celem pracy jest omówienie programu usprawniania w redukcji masy ciała uzupełnianego reedukacją wzorców ruchowych. Prawidłowe postępowanie w chorobie jaką jest otyłość powinno składać się z indywidualnie dobranego planu dietetycznego oraz treningowego, którego najważniejszym zadaniem jest przywrócenie, poprzez reedukację ruchową utraconych zdolności funkcjonalnych i motorycznych.

Continue reading

Oddziaływanie Rezonansem Stochastycznym Jako Uzupełnienie Postępowania Fizjoterapeutycznego w Reedukacji Lokomocji u Osób ze Stwardnieniem Rozsianym

Mateusz Bartczyk, Andrzej Suchanowski, Marta Woldańska-Okońska, Jakub Świderski

Pacjenci z stwardnieniem rozsianym najczęściej zwracają uwagę na chód o szerokiej podstawie z pogarszającą się równowagą podczas inicjowania lokomocji lub zmiany kierunku. Stosowanie metody rezonansu stochastycznego wymusza mechaniczne wibracje, które charakteryzują się zmiennością rytmu, amplitudy i kierunku wibracji, co wymusza adaptację posturalną regulowaną przez OUN i odpowiedzi na bodźce zakłócające równowagę ciała.

Continue reading