Agnieszka Kozioł-Kozakowska, Urszula Darczuk

Badania epidemiologiczne potwierdzają występowanie tzw „krytycznych okresów” w życiu, w których dochodzi do programowania metabolizmu pod wpływem czynników środowiskowych. Niedobór lub nadmiar w diecie niektórych składników odżywczych może w sposób trwały zmieniać metabolizm dziecka oraz zwiększać ryzyko zachorowania na niektóre choroby.

David Barker jako pierwszy opisał zjawisko programowania metabolizmu płodu, zwracając uwagę na związek pomiędzy niską masą urodzeniową, a występowaniem otyłości, chorób sercowo-naczyniowych, insulinooporności i cukrzycy typu 2 w wieku dorosłym. Na programowanie metabolizmu dziecka w aspekcie profilaktyki chorób wpływ ma również karmienie piersią oraz odpowiednie żywienie w pierwszych trzech latach życia dziecka.

Continue reading