Paweł Lizis, Marcin Wojciuch

Celem badań była ocena wpływ terapii manualnej Mulligana na jakość życia osób ze zwyrodnieniem stawu barkowego. Zwyrodnienie stawu barkowego charakteryzuje przewlekła, postępująca dysfunkcja somatyczna. To oznacza, że skutkuje zablokowaniem stawu, wywołując ograniczenie ruchomości, czyli „nieprawidłową grę stawową” czy ból. Z tego powodu jakość życia chorych pogorsza się. Terapia manualna, będąc integralną częścią fizjoterapii, coraz częściej stosowana jest w leczeniu zachowawczym dysfunkcji somatycznej, aby wobec przewlekłości, progresji objawów choroby, zapobiec leczeniu operacyjnemu. Badania przeprowadzono od stycznia 2023 do czerwca 2023 roku w Centrum Fizjoterapii i Leczenia Bólu Fizjo-Expert w Żywcu. Badaniami docelowo objęto grupę 30 mężczyzn w wieku 45−64 lat.Zastosowano terapię manualną Mulligana. Wszyscy uczestnicy otrzymali 2 zabiegi tygodniowo przez 5 tygodni. Pojedyncza sesja terapii nie trwała dłużej niż 60 minut. Zmierzono dwukrotnie przed terapią i 3 tygodnie po zakończeniu ostatniego zabiegu siłę bólu w skali VAS oraz jakość życia kwestionariuszem SF-36. Po zakończeniu 5 tygodniowego programu leczenia zachowawczego na skutek terapii manualnej Mulligana zmniejszyła się siła bólu i poprawiła jakość życia pacjentów ze zwyrodnieniem stawu barkowego.

Słowa kluczowe: ból, jakość życia, terapia manualna Mulligana, zwyrodnienie stawu barkowego

Pobierz artykuł w pliku PDF lub zobacz go online

KWSPZ_czasopismo_1-2_2023_R_3