Marcin Wojciuch, Paweł Lizis

Celem pracy była ocena wpływu fali uderzeniowej ESWT na status zdrowotny stóp i poczucie zdrowia osób z ostrogą piętową. Badania przeprowadzono od stycznia 2023 do sierpnia 2023 roku w Centrum Fizjoterapii i Leczenia Bólu Fizjo-Expert w Żywcu. Badaniami objęto 40 mężczyzn w wieku 46−64 lat z jednostronną ostrogą piętową, zakwalifikowanych przez lekarza specjalistę z ortopedii. Zmierzono dwukrotnie status zdrowotny stóp skojarzony z jakością życia pacjentów, przed rozpoczęciem terapii falą uderzeniową ESWT i miesiąc po ostatniej aplikacji. Wykorzystano kwestionariusz statusu zdrowotnego stóp FHSQ. Pacjenci otrzymali falę uderzeniową ESWT, podczas pierwszej aplikacji – 1000 impulsów, drugiej − trzeciej 1500, czwartej i piątej – 2000 (ciśnienie 2,5 bara, częstotliwość 8 Hz, gęstość energii 0,4 mJ/mm2). Pacjenci otrzymali 5 zabiegów ESWT raz w tygodniu, a każdą sesję przeprowadzano w odstępie tygodniowym. Czas zabiegu nie przekraczał 10 minut. Zastosowane dawki terapeutyczne fali uderzeniowej znacząco poprawiły status zdrowotny stóp pacjentów z ostrogą piętową. Na skutek aplikowanej fali uderzeniowej ESWT, poczucie zdrowia poprawiło się. Wg pacjentów z ostrogą piętową ich komfort życia poprawił się, zmniejszając znamiennie ograniczenia psychofizyczne w czynnościach codziennych.

Słowa kluczowe: ostroga piętowa, fala uderzeniowa ESWT, kwestionariusz FHSQ, status zdrowotny stóp, poczucie zdrowia, mężczyźni.

Pobierz artykuł w pliku PDF lub zobacz go online

KWSPZ_czasopismo_1-2_2023_R_5