Agnieszka Ostachowska-Gąsior, Tomasz Bochenek

Wapń jest składnikiem mineralnym niezbędnym dla prawidłowego rozwoju oraz funkcjonowaniu organizmu w każdym wieku. Tym niemniej, na niedostateczne spożycie wapnia szczególnie narażone są dzieci i młodzież. Zbyt niskie spożycie wapnia w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju budzi niepokój z wielu względów. Celem badania było określenie związku pomiędzy ilością wapnia dostarczanego z dietą a tłuszczową masą ciała nastoletnich dziewcząt i chłopców. W badaniu uczestniczyło 180 uczniów jednej z krakowskich szkół (102 chłopców i 78 dziewcząt) w wieku 13–15 lat. Podaż wapnia w diecie zwyczajowej określono metodą 24-godzinnego wywiadu żywieniowego. Antropometryczną ocenę stanu odżywienia przeprowadzono na podstawie pomiaru masy i wysokości ciała oraz analizy składowych masy ciała. Średnia podaż wapnia w diecie dobowej wynosiła 740,71 mg/dobę. Poziom zalecane-go spożycia na ten składnik był realizowany przez 1,1% badanych. Spożycie wapnia w ilościach przekraczających 700 mg/dobę wiązało się z niższą procentową zawartość tkanki tłuszczowej (15,62 vs 18,81% u ogółu badanych). Wykazano istnienie ujemnej korelacji między zawartością tkanki tłuszczowe ja ilością dostarczanego z dietą wapnia – podaż wapnia nieprzekraczająca 700 mg/dobę to wyższa procentowa zawartość tkan-ki tłuszczowej u ogółu badanych (p= 0,0000), dziewcząt (p=0,0055) oraz w grupie chłopców (p=0,0032). Wyniki prze-prowadzonych obserwacji skłaniają do zwrócenia uwagi na wapń jako na jeden z wielu czynników mających wpływ na utrzymanie prawidłowej zawartości tkanki tłuszczowej.

Słowa kluczowe: wapń w diecie, tłuszczowa masa ciała, stan odżywienia, młodzież

Pobierz artykuł w pliku PDF lub zobacz go online

KWSPZ_czasopismo_1-2_2023_R_6