Alicja Kucharska, Maria Stachurska, Beata Sińska, Mariusz Jaworski

Osoby stosujące freegański styl żywienia powinny zwracać szczególną uwagę na zasady bezpiecznego postępowania z żywnością zabraną ze śmietników. Zachowania te mogą być związane z profilem osobowościowym. Celem badania było określenie roli poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie(POZZ) oraz poczucia własnej skuteczności (PWS) w podejmowaniu zachowań związanych z pozyskiwaniem żywności ze śmietników. Badanie przekrojowe przeprowadzono wśród 376 freegan w wieku od 18 do 69 lat. Grupę 1 (G1) stanowili freeganie z wysokim PWS i wysokim POZZ, natomiast grupę 2 (G2) stanowili freeganie z niskim PWS i niskim POZZ.Wykorzystano autorski kwestionariusz zawierający pytania dotyczące motywów stosowania freegańskiego stylu żywienia oraz zachowań związanych z pozyskiwaniem żywności ze śmietników w kontekście występowania zatruć pokarmowych. Wykazano, że G1 charakteryzowała się rzadszym doświadczaniem zatruć pokarmowych i innych dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego w porównaniu do G2 (t = -3,475; p< 0,01; d = 0,692 [-0,562; -0,1540]). Osoby z G1 częściej wskazywały, że zwracają uwagę na termin przydatności do spożycia produktów, takich jak mięso i nabiał w porównaniu do G2 (t = 1,107; p < 0,05; d = 1,269 [0,056; 0,462]). Działania informacyjno-edukacyjne skierowane dla freegan powinny uwzględniać zasady bezpiecznego postępowania z żywnością zabraną ze śmietników oraz wzmacniać ich POZZ, jak i PWS.To przyczynić się może do zmniejszenia częstości podejmowania zachowań zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu konsumenta.

Słowa kluczowe: zachowania żywieniowe, bezpieczeństwo żywnościowe, osobowość, freeganizm

Pobierz artykuł w pliku PDF lub zobacz go online

KWSPZ_czasopismo_1-2_2023_R_2