Tadeusz Kasperczyk, Andrzej Markowski

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych, które powinny znaleźć się w programie rehabilitacji urazów stawowych oraz w przypadkach zablokowania stawu. Przyczyną niedoceniania tych form jest słaba znajomość istoty i znaczenia niektórych środków w procesie rehabilitacji dysfunkcji związanych głównie z narządem ruchu.

Do zabiegów związanych z urazami stawowymi zaliczamy przede wszystkim; stłuczenie, skręcenie, zwichnięcie i podwichnięcie zaliczono; masaż centryfugalny oraz akupresurę stawową. Opisano techniki i metodykę tych zabiegów. W przypadkach patologii na gruncie terapii manualnej, tj. zablokowania, które ilustruje przypadek dyskopatii kręgosłupa piersiowego, opisano środki terapii manualnej, czyli mobilizacje i manipulacje z położeniem akcentu na algorytm postępowania fizjoterapeutycznego, w przypadkach zablokowania w stawie. Algorytm oparto o prakseologiczny model działania z uwzględnieniem wszystkich pięciu jego ogniw. W podsumowaniu zwrócono uwagę na wybrane czynniki, które posiadają niezaprzeczalne walory we wspomaganiu zasadniczego procesu leczenia, są to: wibracje zarówno ręczne jak i mechaniczne, terapia vacuum (bańki medyczne), pole magnetyczne stałe lub elektromagnetyczne oraz kinesiotaping.

Słowa kluczowe: masaż centryfugalny, akupresura, zablokowanie, mobilizacje bierne.

Pobierz PDF / PDF Download

KWSPZ_czasopismo_1-2_2023_R_1