Katarzyna Witana-Hebda, Rafał J. Nowak

Demencja (otępienie) to szereg objawów towarzyszących zmianom neurodegeneracyjnym ośrodkowego układu nerwowego. Zważywszy na rozpowszechnienie czynników ryzyka jej wystąpienia, do których oprócz naturalnego starzenia się organizmu możemy zaliczyć wszystkie czynniki ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz zaburzenia snu, zanieczyszczenie środowiska, urazy głowy, uwarunkowania genetyczne i ubóstwo, należy uznać demencję za jeden z bardziej złożonych problemów zdrowotnych współczesnej populacji. Szczególnie wartym podkreślenia jest fakt, że wielu z wymienionych modyfikowalnych czynników ryzyka możemy skutecznie zapobiegać już u młodych ludzi, co w dobie gwałtownie postępującego starzenia się populacji będzie rzutowało na ich dalszą długość i jakość życia. Niniejsza praca ma charakter przeglądowy, jest zwróceniem uwagi na rosnący wraz ze starzeniem się populacji problem demencji.

Słowa kluczowe: demencja, czynniki ryzyka, starzenie się populacji.

Pobierz artykuł w pliku PDF lub zobacz go online

KWSPZ_czasopismo_1-2_2023_R_4