Igor Szwiec

W opracowaniu podjęto próbę ustalenia ładunku pojęciowego, genezy, merytorycznej istoty, obszarów stosowania, funkcji oraz struktury Zdrowia Globalnego. Stwierdzono ewolucyjną ciągłość pomiędzy zdrowiem publicznym (nowym zdrowiem publicznym) i zdrowiem globalnym. Zidentyfikowano pierwsze udokumentowane źródła zdrowia globalnego oraz platformy wymiany wiedzy w tej dziedzinie. Zgłębiono zakres zadań oraz zidentyfikowano główne ogniwa systemu zdrowia globalnego. Stwierdzono funkcję zarządzania jako podstawowe zadanie zdrowia globalnego, a sieć (network) – jako cechę szczególną struktury systemu zdrowia globalnego. Sformułowano szereg postulatów celem promocji zdrowia globalnego wśród fachowców zdrowia publicznego w Polsce.

Słowa kluczowe: zdrowie globalne, zdrowie publiczne, globalne zdrowie publiczne, sieciowa struktura systemu zdrowia globalnego

Pobierz PDF / PDF Download

Pages-from-KWSPZ_czasopismo_2023-5