Agnieszka Ostachowska-Gąsior

Wstęp. Celem pracy było ukazanie zależności pomiędzy wyborami żywieniowymi dokonywanymi przez uczniów szkół średnich w odniesieniu do aktualnych zaleceń żywieniowych, a umiejscowieniem poczucia kontroli zdrowia oraz poczucia skuteczności własnej.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie 152 uczniów krakowskich liceów. Zastosowano kwestionariusze: FFQ-6 (częstość spożycia), MHLC (Umiejscowienie Poczucia Kontroli Zdrowia-HLOC), skala Uogólnionej Własnej Skuteczności-GSES). Istotność różnic sprawdzono testem U Manna-Whitneya.

Wyniki. Osoby o wysokim poczuciu własnej skuteczności oraz wewnętrznym umiejscowieniu poczuciu kontroli zdrowia istotnie częściej sięgają w swej diecie po pełnoziarniste produkty zbożowe, margaryny, produkty mleczne, warzywa i owoce. Umiejscowienie HLOC oraz poziom samoskuteczności nie wpłynęły na częstość spożycia mięs i ich przetworów oraz ryb. Natomiast uwzględnienie płci badanych na takie różnice wskazało. Kobiety istotnie rzadziej jadają mięso i jego przetwory oraz tłuszcze zwierzęce, margaryny, majonez i dressingi. Rzadziej także spożywają słodzone płatki śniadaniowe.

Wnioski. Wybory żywieniowe dokonywane przez osoby o wewnętrznym umiejscowieniu poczucia kontroli zdrowia oraz o silnej skuteczności własnej są bliższe zasadom racjonalnego żywienia.

Słowa kluczowe: preferencje żywieniowe, umiejscowienie poczucia kontroli zdrowia, młodzież

Pobierz PDF / PDF Download

Pages-from-KWSPZ_czasopismo_2023-7