Zofia Słodowska-Hajduk, Natalia Sala

Choroba nowotworowa wciąż stanowi bardzo duże wyzwanie dla współczesnej medycyny. Cały proces rozwoju tej grupy chorób przebiega wieloetapowo, powodując w tym czasie wystąpienie różnych niepokojących objawów, które powinny stanowić sygnał ostrzegawczy, że dany organizm nie funkcjonuje w sposób prawidłowy. Jednym z nich jest pojawienie się skórnych zespołów paranowotworowych, które nie są związane z daną lokalizacją nowotworu, ale ich obecność ściśle odzwierciedla proces chorobowy. Celem niniejszej pracy było przedstawienie mechanizmów nowotworzenia komórek, zebranie wiedzy o zespołach paraneoplastycznych oraz omówienie wybranych składników dodawanych do żywności, które mogą przyczyniać się do rozwoju nowotworów.

Słowa kluczowe: nowotwór, choroba nowotworowa, zmiany ogólnoustrojowe, zmiany skórne

Pobierz PDF / PDF Download

Pages-from-KWSPZ_czasopismo_2023-3