TADEUSZ KASPERCZYK, ANDRZEJ MARKOWSKI, DARIUSZ MUCHA

Na gruncie fizyki energia posiada ścisłą definicję i jest wielkością mierzalną. W obszarze medycyny naturalnej określenie energia rozumiane jest w sensie filozoficznym. Przedstawia się ją jako siłę życiową lub siłę witalną. Wyjątek stanowi bioenergoterapia, w której to metodzie istnieje możliwość pośredniego zmierzenia biopola w postaci – aury. W metodach opartych na założeniach Tradycyjnej Medycynie Chińskiej jest to energia – qi (czi) lub w japońskiej odmianie akupresury, czyli shiatsu – ki, w hinduskiej ajurwedzie określa się ją terminem – prana, a w medycynie tajskiej – jako lom. W bioenergoterapii, którą także zaliczamy do obszaru medycyny naturalnej używa się określenia – biopole. Celem artykułu było przedstawienie rodzajów energii i ich charakterystyki w wybranych metodach medycyny naturalnej. To filozoficzne zdefiniowanie energii najczęściej jako siły witalnej, rodzi w świecie medycznym wiele kontrowersji i często jest przyczyną nieprzychylnego stosunku środowiska lekarzy do tych metod, co jest zapewne ze szkodą dla prawidłowego funkcjonowania organizmu i zdrowia pacjentów. Z tych powodów w opisie rodzajów energii na gruncie metod medycyny, należy rozdzielić je na te, które są definiowane filozoficznie i te, mierzalne w kategoriach fizycznych. O wartości leczniczej i profilaktycznej tych metod nie powinno się przesądzać na podstawie ich założeń teoretycznych, ale na podstawie empirycznie uzyskiwanych efektów.

Słowa kluczowe: energia qi, ki, prana, lom, biopole, aura

Pobierz PDF / PDF Download

Pages-from-KWSPZ_czasopismo_2023-2