Katarzyna Witana-Hebda, Justyna Sawczak

Umiarkowana aktywność fizyczna w czasie ciąży niepowikłanej jest ważna dla stanu zdrowia matki i dziecka. Może także odgrywać istotną rolę w zapobieganiu chorobom, w tym między innymi potencjalnie zapobiegać rozwojowi cukrzycy ciążowej. Celem niniejszej pracy było uzyskanie odpowiedzi na pytania, jaka jest aktywność fizyczna kobiet ciężarnych z cukrzycą ciążową oraz jakie czynniki mogą wpływać na tę aktywność. Za pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety przebadano 80 kobiet ze stwierdzoną cukrzycą ciążową, oceniając ich aktywność fizyczną przed i w czasie ciąży, a uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem testu (χ2). Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że istnieje istotny statystycznie związek jedynie pomiędzy aktywnością fizyczną podejmowaną przez kobiety przed ciążą, a aktywnością fizyczną podejmowaną w czasie ciąży.

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, kobiety, cukrzyca ciążowa

Pobierz PDF / PDF Download

Pages-from-KWSPZ_czasopismo_2023-4