Patryk Damian Rewaj, Urszula Rewaj

Wstęp. Problemy i dylematy etyczne w naukach medycznych z uwzględnieniem szczególnym ginekologii. Pojęcie aborcji wzbudza obecnie dużo emocji. Wydaje się słuszne pogłębienie tematyki w celu dokonywania pogłębionych badań w tym obszarze. Wielu specjalistów w służbie zdrowia posiada dylematy związane z aborcją, zaś wiele z nich ma swoje źródła w ich systemie wierzeń.

Cel. W niniejszej pracy poddane refleksji będą dylematy związane z aborcją oraz podejście głównych wyznań wobec niej.

Wnioski. Większość religii sprzeciwia się aborcji z różnym nasileniem co skutkuje dylematami etycznymi u wierzących specjalistów pracujących w obszarze związanym z przerywaniem ciąży. Zarówno w lekarskim jak i psychoterapeutycznym kodeksie etycznym istnieją zapisy pozwalające na zaprzestanie świadczenia pomocy, która ingeruje w światopogląd specjalistów.

Słowa kluczowe: aborcja, dylemat etyczny, judaizm, islam, chrześcijaństwo, buddyzm, hinduizm, ginekologia, psychoterapia

Pobierz PDF / PDF Download

Pages-from-KWSPZ_czasopismo_2023-9