Monika Szot, Florentyna Tyrała, Barbara Frączek

Dieta warzywno-owocowa dr Dąbrowskiej (DD) jest jedną z najpopularniejszych kuracji oczyszczających w Polsce. Stanowi odmianę głodówki leczniczej w modelu diety bardzo niskoenergetycznej (VLCD – Very Low Calorie Diet)/VLED – Very Low Energy Diet). Po raz pierwszy wprowadzono ją w latach 80. XX w. w formie monodiety, polegającej na wyłącznym spożywaniu tartej marchwi i piciu wody.

Obecnie DD to kompleksowy program żywieniowy, którego najważniejszą częścią jest stosowanie niskokalorycznego postu warzywno-owocowego (nieprzekraczającego 800 kcal/dobę), opartego na spożyciu niskoskrobiowych warzyw i śladowej ilości niskocukrowych owoców. Celem pracy była analiza dostępnych prac naukowych oceniających wpływ diety DD na stan zdrowia w odniesieniu do wyników badań z zastosowaniem diet VLCD oraz próba wskazania możliwych kierunków badań nad wpływem diet o bardzo niskiej kaloryczności na zdrowie człowieka

The Dr. Dąbrowska’s diet as a nutritional strategy – a review and possible directions of research on the impact of very low energy diets on human health

The Dr. Dąbrowska diet (DD) has become one of the most popular detox diets in Poland. It is a kind of healing fasting in a model of a very lowenergy diet (VLCD – Very Low Calorie Diet)/VLED – Very Low Energy Diet). It was first introduced in the 1980s as a monodiet involving consumption of grated carrots and drinking water only. Currently, the Dr. Dabrowska diet is a comprehensive nutritional program, the most important part of which is the use of a low-calorie vegetable-fruit fast (not exceeding ca. 800 kcal/day) based on the intake of low-starch vegetables and trace amounts of low-sugar fruits (e.g. grapefruits, lemons, apples and berries). Over the years, only a few papers have been published regarding the DD diet’s impact on health. The aim of the literature review was to analyze and summarize studies assessing the impact of the DD diet on health.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Przeglądaj online

KWSPZ_czasopismo_2_2021_2

Słowa kluczowe: dieta warzywno-owocowa, dieta dr Dąbrowskiej, dieta bardzo niskokaloryczna, autofagia.