PAWEŁ LIZIS, JUSTYNA MASIARCZYK

Celem badań była ocena skuteczności terapii ultradźwiękowej w leczeniu zespołu cieśni nadgarstka (CTS). Badania przeprowadzono dwukrotnie przed terapią i po jej zakończeniu, czyli po 10 zabiegach w listopadzie 2018 roku w Miejskim Centrum Medycznym w Libiążu. Badaniami objęto 30 osób w wieku 22-54 lat. Do badań włączono osoby ze zdiagnozowanym CTS w badaniu rezonansem magnetycznym. Nasilenie bólu oceniono za pomocą skali wizualno-analogowej VAS, a funkcje ręki kwestionariuszem autorskim, w którym zebrano informacje dotyczące objawów towarzyszących CTS. Wyniki badań pokazały, że terapeutyczne dawki ultradźwięków znamiennie zmniejszyły siłę bólu. Ultradźwięki skutecznie polepszyły wykonywanie czynności codziennych u osób borykających się z CTS.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Przeglądaj online

KWSPZ_czasopismo_1_2021_3

Słowa kluczowe: cieśń nadgarstka, ból, ultradźwięki, ręka