TADEUSZ KASPERCZYK

W historii rozwoju rehabilitacji leczniczej w Polsce szczególne miejsce zajmują prof. Wiktor Dega – ośrodek poznański oraz prof. Marian Weiss – ośrodek warszawski. Twórczości tych eponimów rehabilitacji leczniczej poświęcono wiele publikacji różnego rodzaju. Ale także w innych regionach Polski miały miejsce wydarzenia i działały osoby, które wniosły trwały wkład w rozwój rehabilitacji i fizjoterapii, a ich dokonania nie są znane studentom fizjoterapii i ogólnie szerszemu gronu osób.

Celem artykułu jest przedstawienie choćby w zarysie dorobku czterech wybitnych postaci, które pracowały w Instytucie Matki i Dziecka w Rabce-Zdroju i przez swoje dokonania zawodowe i naukowe zasługują na określenie – „Wielka czwórka z Rabki”, są to: Jan Ćwierz, Janusz Łęczyński, Rudolf Ociepka i Andrzej Zaleszczuk.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Przeglądaj online

1

Słowa kluczowe: historia rehabilitacji, fizjoterapia, feedback.