Tadeusz Kasperczyk

W zachowaniu zdrowia ważne miejsce zajmują osobnicze uwarunkowania i indywidualne wybory. Ma to związek ze stylem życia. W artykule podjęto temat promocji zdrowia i jego istoty. Celem pracy była próba ponownego spojrzenia na ogłoszone w 1974 roku „pola zdrowotne” Lalonde’a. Weryfikacji zakładanych tez w koncepcji Lalonde’a posłużyły badania 75 studentów kierunku fizjoterapii czyli osób o pewnej już ugruntowanej wiedzy na temat promocji zdrowia.

Narzędziem badawczym była ankieta złożona z 12 pytań dotyczących omawianych zagadnień. Wyniki wskazują na dobrą znajomość studentów badanej problematyki. Ważnym wnioskiem jest to iż zdaniem ankietowanych nie ma możliwości obrony przed uwarunkowaniami genetycznymi poprzez prowadzenie zdrowego stylu życia. Badani za jednakowo ważny element składowy stylu życia uznali dietę i aktywność fizyczną.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Przeglądaj online

KWSPZ20czasopismo_1_19_rozdz_3

Słowa kluczowe: pola zdrowotne Lalonde’a, promocja zdrowia.